ලංකාවට විදුලි දුම්රිය ධාවනය පද්ධතියක්.

ලංකාවට විදුලි දුම්රිය ධාවනය පද්ධතියක්.

 

විදුලි දුම්රිය ධාවනය කිරීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් පද්ධතියක් මෙරට ගොඩනැගීම පිළිබඳව සොයා බැලීමට රජය විසින් මූලික අධ්‍යනයක් කිරීමට සූදානම් බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා සඳහන් කරයි.

ඔහු කොළඹ පැවති සමුළුවකදී සඳහන් කළේ බලශක්තිය සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ අරමුණෙන් මෙම පියවර ගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවයි.

අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේ බලශක්තිය සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ අරමුණෙන් මෙරටට විද්‍යුත් වාහන වැඩි වශයෙන් හඳුන්වාදීමට එවැනි වාහන වේගවත්ව ආරෝපණය කිරීම සඳහා ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම සඳහාද රජය සැලසුම් කර තිබෙන බවයි.

ලෝකය පුරා මේ වනවිට විද්‍යුත් වාහන ප්‍රචලිත වෙමින් තිබුණද එවැනි වාහන ලංකාවේ ආරෝපණය කර ගැනීමට ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන නොමැතිවීම නිසා ලංකාව තුළ එවැනි වාහන එතරම් ප්‍රචලිත නැත.

පසුගිය අයවැය මගින්ද විද්‍යුත් වාහන සඳහා වන බදු අඩුකිරීමට රජය පියවර ගත්තේය.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ අනාගතයේදී ඉන්ධන සහ විදුලිය වෙනුවෙන් නිවැරදි විචල්‍යයන් සහ දර්ශක පාදක කරගනිමින් මිල සූත‍්‍රයක් සැකසීමට පියවර ගන්නා බවයි.

මේ නිසා, ඉදිරියේදී පාරිභෝගිකයාට වඩාත් විනිවිදභාවයෙන් යුත් අය ක‍්‍රමයක් ඉදිරිපත් කළ හැකියැයි අමාත්‍යවරයා මෙම සමුළුවේදී පැවසීය.

ඉන්ධන සහ විදුලිය ලංකාවේ මේ වනවිට දේශපාලන වුවමනාවන් වෙනුවෙන් භාවිතා කරන සේවා බවට පත්වී තිබෙන අතර ලෝක වෙළඳ පොළේ ඉන්ධන මිල ගණන් වැඩි වුවද ජනතාව පිනවීම සඳහා අඩු මිලට ඉන්ධන ලබාදීමට රජයන් බොහෝ අවස්ථාවල කටයුතු කරයි.

නව රජයද පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී ලෝක වෙළඳ පොළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 45 ක් පමණ මිලක් ගනිද්දී මෙරට ඉන්ධන මිල අඩුකළත් මහ මැතිවරණයක් ඉදිරියේ තිබෙන නිසා ලෝක වෙළඳ පොළේ බොරතෙල් මිල ගණන් වැඩිවී තිබුණද මිල වැඩිකිරීමට කටයුතු කර නොමැත.

මේ වනවිට, ලෝක වෙළඳ පොළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 58 ක පමණ මිලක් දක්වා වැඩිවී තිබේ.

මේ නිසා, ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සහ ලංකා ඉන්දීය තෙල් සමාගම මේ වනවිට ඛනිජ තෙල් අලෙවිකරන්නේ දැවැන්ත අලාභයක් ලබමිනි.