ඇපල් 6ට අභියෝගයක්  දෙන්න ඕපෝ 7 එයි…

ඇපල් 6ට අභියෝගයක් දෙන්න ඕපෝ 7 එයි…

OPPO සමාගම චීනයේ ප්‍රසිද්ධම ජංගම දුරකතන නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක්. මේ වන විට OPPO සමාගම විසින් ජංගම දුරකථන මාදිලි ගණනාවක්ම නිකුත් කර තිබේ.

තවද මෑතක් වන තෙක්ම ලොව සිහින්ම ජංගම දුරකථනය බවට පත්වූයේත් OPPO ජංගම දුරකථනයක් වන OPPO R5 දුරකථනයයි.

OPPO සමාගමේ නවතම ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය OPPO R7 වේ.

iPhone 6 ජංගම දුරකථනය සමඟ තරඟයක් ලබා දීම සඳහා මෙම OPPO R7 දුරකතනය නිෂ්පාදනය කර තිබේ.