කිම් කර්ඩේෂියන් ගැබ්බර වේ.

කිම් කර්ඩේෂියන් ගැබ්බර වේ.

රුපවාහිනී නිවේදක තරුවක් වන කිම් කර්ඩේෂියන් නැවත ගැබ් අරගෙන ඇති අතර රුධිර පරීක්ෂාවකින් අනතුරුව ඇය මේ බව තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා.ඇය මේ වනවිටත් අවුරුදු 2 ක දියණියකගේ මවක්ද වේ.

සිය ශරීරය නිසා ලොවපුරා ජනප්‍රියත්වයට පත්වූ කිම් කාර්ඩේෂියන්ගේ මේ දින වල බොහෝ ලෙසින් කතා බහට ලක් විය . ඒ ඇයගේ ශරීරයට අභියෝගයක් එල්ල කරන්නියකගේ පැමිණීමත් සමගය.