මධුමාධව නිල්මිණි  යළි  එකතු වේ..

මධුමාධව නිල්මිණි යළි එකතු වේ..

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් පරාජය වුවත් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයෙන් මේවන විටත් සමුගෙන නැත.

ඔහු මේවන විට විහාරස්ථාන වල පැවැත්වෙන ආගමික කටයුතු වලට මෙන්ම වෙනත් පොදු උත්සව වලටද සහභාගී වේ.

එවැනි අවස්ථාවන්ට ඔහුට සහයෝගය දක්වන දේශපාලඥයින්, කලාකරුවන් ඇතුළු විවිද පුද්ගලයින් සහභාගී වේ.

එකී පුද්ගලයන් අතර සුවිශේෂ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු දැකගත හැකි විය.

එනම් දික්කසාද වී සිටින කලා ශිල්පී මධුමාධව අරවින්ද සහ කලා ශිල්පිනී නිල්මිණි තෙන්නකෝන් යන දෙදෙනාය .

නිතර හමුවන මේ දෙදෙනා දැන් හොද යාළුවන් බවට පත්ව ඇතැයි නිල්මිණි තෙන්නකෝන් මහත්මිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පවසා තිබේ.