සිව්වන දිනය අවසන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 286ක් පිටුපසින්.

සිව්වන දිනය අවසන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 286ක් පිටුපසින්.

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා සත්කාරක නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර නවසීලන්තයේ ඩුනේඩින් පිටියේ පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරගයේ  සිව්වන දිනය අවසන ලකුණු 405ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩුලු 03ක් දැවී ලකුණු 109ක් ලබා සිටියි.

එ අනුව ජයගහ්‍රණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩුලු 07ක් අතැතිව ලකුණු 286ක් ලබා ගත යුතු වේ.

ලකුණු පුවරුව පහතින්…….

hhhhhhhhhhhhh