රාජපක්ෂවරු රට බෙදාගෙන තරග කිරීමේ සුදානමක්..

රාජපක්ෂවරු රට බෙදාගෙන තරග කිරීමේ සුදානමක්..

දේශපාලන ආරංචි සඳහන් කරන ආකාරයට එළඹෙන මහා මැතිවරණය සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හිතවාදී පෙරමුණ වෙනම තරග කිරීමට තීරණය කොට ඇති අතර ගෝඨාභය රාජපක්ෂද එම පෙරමුණෙන් කොලඹින් මැතිවරණයට ඉදිරිත් කරන්නට යන බව ආරංචිය.
එමෙන්ම හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මහා මැතිවරණයේදී හම්බන්තොටින් ඉල්ලූවොත් ගැටලූවකින් තෙරව ජයග‍්‍රහණය කළ හැකි බව දන්නා නිසා එම ප‍්‍රදේශය වෙනුවට වෙනත් ප‍්‍රදේශයක් තෝරාගෙන වැඩි වාසි ලබාගන්නට මේ දිනවල සැලසුමක් කර ඇත. ඒ අනුව ඔහු කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් තරග කිරීමට වැඩි ඉඩකඩක් ඇති බවද වාර්තා වේ .හම්බන්තොටින් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා තරග කරනු ඇත.