ලොව පස්වැනි විශාලතම ආර්ථිකය හිමි රට බවට ඉන්දියාව ?

ලොව පස්වැනි විශාලතම ආර්ථිකය හිමි රට බවට ඉන්දියාව ?

(ෆාස්ට් නිව්ස් | ඉන්දියාව) – ඉන්දීය ආර්ථික ජයග්‍රහණය පිළිබඳ ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි අදහස් පළකර තිබෙනවා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ වසර දහස් ගණනක වහල්භාවයේ විලංගු බිඳ දමා රට ඉදිරියට යන බවයි. ඉන්දියාවට මෙම තත්ත්වයට පත් වීමට හැකි වූයේ වසර 250ක් රට පාලනය කළ අධිරාජ්‍යවාදීන් අත්හැර දැමීම නිසා බව අග්‍රමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි පෙන්වා දී තිබේ.

ආර්ථික විද්‍යාඥයින් විසින් පුරෝකථනය කර ඇත්තේ 2025 දී ලොව පස්වැනි විශාලතම ආර්ථිකය හිමි රට බවට ඉන්දියාව පත්වන බවත් 2030 වන විට ලොව තුන්වැනි විශාලතම ආර්ථිකය හිමි රට බවට ඉන්දියාව පත්වන බවත් ය.

මෙසේ ඉන්දීය ආර්ථිකය නැංවීමට හා සංවර්ධනය කිරීමට බලයට පත් වූ සෑම ඉන්දීය රජයක්ම ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් කටයුතු කර ඇති අතර එම ප්‍රතිපත්ති ආණ්ඩුවෙන් ආණ්ඩුව මාරු නොවීමද මෙසේ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇතිවීමට හේතු වී ඇත.

තවද ලොව ධනවතුන් අතර දෙවන ස්ථානය හා හත්වන ස්ථාන ඉන්දීය ජාතිකයින් හිමිකර ගෙන ඇත.

COMMENTS

Wordpress (0)