උතුරු කොරියාව නවතම දිගු දුර කෲස් මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

උතුරු කොරියාව නවතම දිගු දුර කෲස් මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් |  උතුරු කොරියාව) – උතුරු කොරියාව විසින් නවතම දිගු දුර කෲස් මිසයිලයක් අත්හදා බලා තිබෙනවා.

එය කිලෝමීටර් 1500 ක් දුරින් එනම් ජපානයේ ඉලක්කයකට වුවද යොමුකල හැකි බවයි විදෙස් වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ.

මෙම අත්හදා බැලීම ජගත් ආරක්ෂක කවුන්සිල යෝජනා උල්ලංඝනය නොවීමක් බවද සඳහන්.

උතුරු කොරියාව අවධාරණය කරන්නේ ආහාර හිගයක් සහ ආර්ථික අර්බුදයක් පැවතියද තමන්ට අවි නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තවමත් පවතින බවයි.