ගොවීන්ගේ කෙසෙල් මිලට ගන්න ආණ්ඩුවෙන් මුදල්

ගොවීන්ගේ කෙසෙල් මිලට ගන්න ආණ්ඩුවෙන් මුදල්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අස්වනු විකුණා ගැනීමට නොහැකිව සිටින ගොවීන්ගේ කෙසෙල් මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහනක් රජය විසින් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.   

එහි එක් පියවරක් ලෙස අද (07) පස්වරු 3 සිට ඇඹිලිපිටිය විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ දී ගොවීන්ගේ කෙසෙල් මිලදී ගැනීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා රජය විසින් රුපියල් ලක්ෂ 50 ක මුදලක් ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට වෙන්කර ඇත.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)