දිසිඳි පොල් ආනයනය කිරීමේ දී විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක්

දිසිඳි පොල් ආනයනය කිරීමේ දී විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මෙරටට දිසිඳි (කැබලි කරන ලද ) පොල් ආනයනය කිරීමේ දී විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක් හඳුන්වා දීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.   

ඒ් අනුව දිසිඳි පොල් ආනයනයේ දී කිලෝ ග්‍රෑම් 01ක් සඳහා රුපියල් 300ක විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක් පනවා ඇත.

කෙසේ වෙතත් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශය මත දිසිඳි පොල් මාසයකට උපරිම වශයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 13,000 රජයට අයත් BCC ලංකා ලිමිටඩ් ආයතනය වෙත ආනයනය කිරීමට විශේෂ බදු සහනයක් සලසා ඇත්තේ ඒ් සඳහා වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද කිලෝ ග්‍රෑමයකට රුපියලක් ලෙසින් නියම කරමින්.

මෙම විශේෂ බදු සහනය 2021 අප්‍රේල් 28 දින සිට මාස 03ක කාලයක් දක්වා වලංගු වන බව අදාළ නියෝගයේ සඳහන්.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)