දකුණු පළාතේ කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වීම ඉහළට

දකුණු පළාතේ කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වීම ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | දකුණ) – කොරෝනා ආසාදිත වූ 16 දෙනකු දකුණු පළාතෙන් අලුතින් වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කරයි.   

ඒ අනුව දකුණු පළාතෙන් වාර්තා වූ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 297 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 186ක් මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 79 ක් හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 32ක් වශයෙනි.

අලුතින් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 16 දෙනාගෙන් ආසාදිතයන් 09 දෙනෙක් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ආසාදිතයන් 06 දෙනෙක් මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද එක් ආසාදිතයෙක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද වාර්තා වී ඇත.

CATEGORIES