ඉහළ ගොස් ඇති පොල් සඳහා පාලන මිලක්

ඉහළ ගොස් ඇති පොල් සඳහා පාලන මිලක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – වෙළඳපොළේ ඉහළ ගොස් ඇති පොල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවිය යුතු බව පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

එම අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුරීකා අත්තනායක සඳහන් කළේ පොල් ගෙඩියක් සඳහා රුපියල් 75 ක පාලන මිලක් පැනවිය යුතු බවට වන යෝජනාවක් දැනටමත් රජයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවයි.

CATEGORIES