20න් පාර්ලිමේන්තු යන්න තිබූ සිහිනය බොද වෙයිද?

20න් පාර්ලිමේන්තු යන්න තිබූ සිහිනය බොද වෙයිද?

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත නැවත සංශෝධනය වීමට නියමිතය.

 

20 ඇති ගැටලු සහගත වගන්ති කිහිපයක් ඉවත් කිරීමට ගැටලු සොයා බැලීම සඳහා පත්කළ කමිටුවේ විමර්ශනවලට අනුව තීරණය කර තිබේ .

ද්විත්ව පුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීමට මෙම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතෙන් යෝජනා කර තිබෙන අතර එය ඉවත් කර ඊට අදාල 19 වැනි සංශෝධනයේ ඇතුළත් වගන්ති ඒ අයුරින්ම ආරක්ෂා කළයුතු බව කමිටුවේ අදහසයි.

ඉන් නොනැවතී ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ආණ්ඩුවේ උසස් නිළතල දැරීම අවහිර කරන වගන්ති ඇතුළත් කළයුතු බවටද කමිටුව තීරණය කර ඇත.

මීට අමතරව ඇමති මණ්ඩලය සීමා කිරීම ඉවත් කිරීමට හා විගණන කොමිසම අහෝසි කිරීමට අදාලව 20 වැනි සංශෝධනයෙන් යෝජනා කරන වගන්ති ඉවත් කිරීමටද මෙම කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

මීට අදාල නිර්දේශ කමිටුව විසින් අද දිනය තුළ අගමැතිවරයා වෙත ලබාදී ඇති අතර ඒ අනුව ‍අදාල නිර්දේශ අගමැතිවරයා විසින් හෙට දිනයේදී කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වේ.

කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අදාල වගන්ති සම්මත කිරීමෙන් පසුව ගැසට් නිවේදනයක් මගින් එය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටද නියමිතය.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)