පොල් මිල තවදුරටත් ඉහළ යන ලකුණු

පොල් මිල තවදුරටත් ඉහළ යන ලකුණු

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පොල් ගෙඩියක මිල ගණන් නොවැම්බර් මාසය වන විට රුපියල් 100 දක්වා තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව පොල් වගාකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.   


මේ වනවිට වෙළඳපොලේ පොල් ගෙඩියක් අලෙවි වන්නේ රුපියල් 70 – 85 ත් අතර මිලකටයි.

පසුගිය කාලසීමාවේදී බලපෑ කාලගුණ තත්වයත් සමඟ පොල් ඵලදාව අඩුවී ඇති බව පොල් වගාකරුවන්ගේ සංගමය මීට හේතු  දක්වමින් කියා සිටියි.

 

CATEGORIES