මේ සම්බන්ධයෙන් Microsoft සමාගම පවසන්නේ ඒවායේ සේවය කරන සේවකයින්ගේ රැකියා වලට මෙම තීරණයෙන් බලපෑමක් නොවන බවයි.

ඒ අනුව එම වෙළඳසැල් වල සේවය කරන සේවකයින් දැනට සිටින ගනුදෙනුකරුවන් හට දිගටම සහාය වීමට Microsoftහි Digital Store වල සිට පාරිභෝගිකයන් හට සහාය ලබා දීමට යොදා ගනු ලබයි.

කෙසේ වුවත්, මෙම තීරණය ලන්ඩන්, සිඅටෙල්, නිව්යෝක් හා සිඩ්නි යන නගර වල පිහිටා ඇති වෙළඳසැල් වලට බලනොපානු ඇත.

එම වෙළඳසැල් වසා දැමීම වෙනුවට ඒවා Microsoft නිෂ්පාදන අලෙවි නොකරන, Experience Centers ලෙස නවීකරණය කර නැවත විවෘත කිරීමට Microsoft ආයතනය තීරනය කර ඇත.

මේ අනුව ඉදිරියේදී Microsoft උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා Microsoft පරිශීලකයින් හට ඔවුන්ගේ Digital Stores වෙත පිවිසීමට සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.