කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානම් ප්‍රදේශ

කොරෝනා ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානම් ප්‍රදේශ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානමක් පවතින ප්‍රදේශ පිළිබඳව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂකවරුන් ජනතාව දැනුවත් කරයි.

ඒ අනුව පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට මෙමෙ අවධානම පවතී.

එමෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙත් එම අවධානම පවතින බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළධාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මීට අමතරව දකුණු පළාතේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට ද කොරෝනා වෛසරය ව්‍යාප්තවීමේ අවධානමක් පවතින බවට හදුනාගෙන තිබේ.