ඕෂධී නාමයෝජනා පත්‍රයට අත්සන් තබයි[PHOTO]

ඕෂධී නාමයෝජනා පත්‍රයට අත්සන් තබයි[PHOTO]

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – රංගන ශිල්පීනී ඕෂධී මද්දුමහේවා නාමයෝජනා පත්‍රයට අද අත්සන් තබා තිබේ.

ඒ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් තරග කිරීම සදහාය.

i