ඇමති දිනේෂ් ඉන්දීය සංචාරයකට සැරසෙයි

ඇමති දිනේෂ් ඉන්දීය සංචාරයකට සැරසෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – විදේශ සබඳතා, නිපුණතා සංවර්ධන, රැකීරක්ෂා හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඉන්දියාවේ නිල සංචාරයක නිරතවීමට සුදානම් වේ.

අමාත්‍යවරයා ජනවාරි 9 වැනිදා සහ 10 වැනිදා තුළ එම සංචාරයේ නිරතවීමට නියමිත බව අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග පවසයි.