ප්‍රදේශ රැසකට අද ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

ප්‍රදේශ රැසකට අද ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හදිසි නඩත්තු කටයුතු තත්වයක් හේතුවෙන් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව අද (17) පෙරවරු 8 සිට හෙට (18) පෙරවරු 8 දක්වා පැය 24 ක කාලයක් පෑලියගොඩ, වත්තල, මාබෝල, ජාඇළ සහ කටුනායක – සීදූව නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.

කැළණිය, වත්තල, බියගම, මහර සහ දොම්පේ, ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය සහ ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ කොටසකට ද මීට අමතරව ජල සැපයුම අත්හිටුවා ඇති බවට වාර්තා වේ.

වාද්දුව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, කළුතර, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ, පයාගල සහ බේරුවල යන ප්‍රදේශවලට ද විදුලිබල මණ්ඩලයේ අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් සඳහා කෙත්හේන ජල පවිත්‍රාගාරයට විදුලිබලය සැපයීම නතර කිරීම හේතුවෙන් අද උදෑසන 8 සිට පස්වරු 7.30 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවා ඇත.

බෝම්ඹුවල, මග්ගොන, කළුවාමෝදර, මොරගල්ල, අලුත්ගම, දර්ගානගරය සහ බෙන්තොට ප්‍රදේශවලට ද එම කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ලැබේ.