එජාප විශේෂ කමිටුව පළමුවරට රැස්වෙයි

එජාප විශේෂ කමිටුව පළමුවරට රැස්වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මීළඟ නායකත්වය සහ ඉදිරි මහ මැතිවරණය ඇතුලු කරුණු සම්බන්ධයෙන් තීන්දු තීරණ ගැනීම සඳහා පත්කළ විශේෂ කමිටුව අද පළමුවරට රැස් වේ.

පෙරවරු 10 ට සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී එම සාකච්ඡාව ආරම්භ වන බව වාර්තා වේ.