මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ විශේෂ සාකච්ඡාවක්

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ විශේෂ සාකච්ඡාවක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සහ ජනාධිපති අපේක්ෂකයින්ගේ නියෝජිතයින් අතර, විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද (29) පෙරවරු 10.30ට කොමිෂන් සභා පරිශ්‍රයේදී පැවැත් වේ.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් එහිදී ඔවුන් දැනුවත් කිරීමට නියමිත ඇත.