කාළගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

කාළගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  බස්නාහිර, වයඹ, උතුරුමැද පළාත්වලට මෙන්ම කෑගල්ල, ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවලට පවතින වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බවත් , ඇතැම් පළාත්වලට මිලිමීටර 100 කට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි. 

එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින් ,