සරසවි අනධ්‍යන සේවක වර්ජනය අවසන්

සරසවි අනධ්‍යන සේවක වර්ජනය අවසන්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දින 34 ක කාලයක් වැටුප් විෂමතා ගැටලුවක් මුල්කර ගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයන් ආරම්භ කර තිබූ වර්ජනය තාවකාලිකව අවසන් කර තිබේ. 


මාසයක් ඇතුළත වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන බවට රජය ලබා දුන් පොරොන්දුවක් අනුව එම වර්ජනය අවසන් කළ බව විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුවේ සම සභාපතිවරයා කියා සිටියේය.

අනධ්‍යයන සේවක වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් සරසවි සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනයට  බාධාවන් රැසක් එල්ල විය.

CATEGORIES