මධුමාධව ඉල්ලා අස්වෙයි

මධුමාධව ඉල්ලා අස්වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නියෝජ්‍ය නායක මධුමාධව අරවින්ද මහතා ඔහු එම පක්ෂයේ දැරූ සියලු තනතුරුවලින් ඊයේ දින (08) ඉල්ලා අස්වී ඇත.

ඔහු ඒ පිළිබඳව පක්ෂ නායකත්වයට දැනුම් දී ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.