ඇවන්ට්ගාඩ් නඩුවේ සැකකරුවෙකු CID අත්අඩංගුවට

ඇවන්ට්ගාඩ් නඩුවේ සැකකරුවෙකු CID අත්අඩංගුවට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  ඇවන්ගාඩ් නඩුවේ සැකකරුවෙකු වන නන්දන දියබලනගේ කටුනායකදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.