මැතිවරණ කොමිසමෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක්

මැතිවරණ කොමිසමෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මැතිවරණ කොමිසම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත විශේෂ දැනුම් දීමක් සිදුකරමින් ඉල්ලා සිටින්නේ ජනාධිපතිවරණ කාලසීමාව තුළදී නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයකට කිසිදු ආකාරයක බාධාවක් ඇතිවන අයුරින් කටයුතු නොකරන ලෙසයි. 


මැතිවරණයට අදාළව පැමිණිලි ලබාදීම සඳහා ස්ථාපිත කර ඇති මධ්‍යස්ථානවලට මේ වනවිටත් එවැනි පැමිණිලි කිහිපයක්ම ලැබී ඇති බවයි එම කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සදහන් කරන්නේ.

CATEGORIES