කරූගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

කරූගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  ජනාධීපති අපේක්ෂකත්වය ලබාදෙන ලෙස කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර ඇති බවට ප්‍රධාන ජාතික පුවත්පතක පළව ඇති පුවත අසත්‍යයක් බව ඒ මහතා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර සිටී. 

කථානායකවරයා විසින් නිකුත් කළ නිවේදනය ,