ඇල්පිටියේ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන්

ඇල්පිටියේ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීමට අදාළ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද (13) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වන අතර , එහි ඡන්ද විමසීම ලබන මස 11 වනදා පැවැත්වීමටයි නියමිතව ඇත. 


ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති ඡන්ද දායකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 53,384 ක්.