කැකිරාව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගින්නක්

කැකිරාව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගින්නක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කැකිරාව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු භාණ්ඩ කාමරය තුළ අද පෙරවරුවේ ගින්නක් හටගෙන ඇති අතර , ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා ගිනි නිවීමේ රථයක් ද උපයෝගී කරගෙන ඇත. 

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අනුරාධපුර පොලිස් අධිකාරියේ අධීක්ෂණය යටතේ විමර්ෂනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ගින්න පිළිබද සෙවීමට රජයේ රස පරීක්ෂකද එම ස්ථානයට කැඳවීමට අපේක්ෂා කරන බව පොලිසිය සදහන් කරයි.