රාජගිරිය පෞද්ගලික බැංකුවක ගින්නක්

රාජගිරිය පෞද්ගලික බැංකුවක ගින්නක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – විදුලි කාන්දුවක් හේතුවෙන් අද (03) පස්වරුවේ දී රාජගිරිය නගරයේ පිහිටි පෞද්ගලික බැංකුවක හටගත් ගින්න මේ වනවිට පාලනය කිරීමට සමත්ව තිබේ.   


කෝට්ටේ නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ රථ දෙකක් ඒ සඳහා යොදාගෙන ඇත.