හම්බන්තොට මහ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක

හම්බන්තොට මහ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –   හම්බන්තොට මහ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරතව සිටින බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි. 

ඒ , හම්බන්තොට මහ රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයේ වෛද්‍යවරියක් රෝහලේ වෙනත් වාට්ටුවකට මාරු කිරීමට විරෝධය පළ කරමින්.

මේ හේතුවෙන් හම්බන්තොට මහ රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය ද වසා දමා ඇති අතර, ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණි රෝගීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.