කැබිනට් මණ්ඩල රැස්විමේ වේලාවේ සංශෝධනයක්

කැබිනට් මණ්ඩල රැස්විමේ වේලාවේ සංශෝධනයක්

 

(ෆාස්ට් නිව්ස් – කොළඹ) –  කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වෙන වේලාව වෙනස් කිරීමට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව මෙතෙක් කලක් සෑම අඟහරුවාදා දිනකම පෙරවරු 9.30ට අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම ආරම්භ වූ අතර අද (30) සිට එම රැස්වීම පෙරවරු 7.30ට ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

CATEGORIES