පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  ඇවන්ගාඩ් සිද්ධිය අදාලව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගත් පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් සමන් දිසානායක ලබන මස 02 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස අධිකරණය විිසින් නියෝග කර තිබේ.
CATEGORIES