පානීය ජලයට වස මිශ්‍ර කර ඇති බවට වන වාර්තා අසත්‍යයි – පොලිසිය

පානීය ජලයට වස මිශ්‍ර කර ඇති බවට වන වාර්තා අසත්‍යයි – පොලිසිය

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල ජලයට වස මිශ්‍ර කර ඇති බවට පැතිරෙන කටකතාව සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍යක් බවත් , එවැනි සිදුවීමක් දිවයිනේ කිසිදු ප්‍රදේශයකින් වාර්තා වී නොමැති බවත් පොලිසිය තහවුරු කරයි.
මෙවැනි අසත්‍ය කටකතාවලට නොරැවටෙන ලෙස ද පොලීසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
CATEGORIES