ආහාර සුරක්ෂිතතා සතිය අද (01) සිට 07 වනදා දක්වා…

ආහාර සුරක්ෂිතතා සතිය අද (01) සිට 07 වනදා දක්වා…

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ආහාර සුරක්ෂිතතා සතිය අද (01) දින සිට 07 වනදා දක්වා පුරා සතියක් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.
“සුරක්ෂිතව පිළිගන්වන ආහාර පමණක් මිලදී ගනිමු” යන තේමාව යටතේ මෙවර මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙයි.
වෙළෙදසැල් හිමියන් සහ ආහාර පරිහරණය කරන්නන් සුරක්ෂිතව ආහාර පිළිගැන්වීම පිළිබදව දැනුවත් කිරීම, පසුගිය වසරේ ආහාර සතිය මූලික කර ගනිමින් සිදු කළ අතර 2019 වසරේ මූලික අරමුණ වන්නේ මෙවර තේමාවට අදාලව පාරිභෝගිකයින් සවිබල ගැන්වීමයි.
සුරක්ෂිතව ආහාර නොපිළිගන්වන, ආහාර පරිහරණය කරන ආයතනවලට එරෙහිව ආහාර පනත සහ එහි රෙගුලාසිවලට අනුකූලව නීතිමය පියවර ගැනීමට ද තීරණය කර ඇත.
ආහාර පරිහරණය කරන ආයතනවල සේවය කරන්නන් සදහා පැය 04 ක පුහුණුවක් ලබාදී ඔවුන් සදහා සහතික පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම ද මෙම සතිය තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.
මෙම කාලය තුලදී රාජ්‍ය ආයතනවල ආපන ශාලා, දුර ගමන් සේවා බස් රථ නැවතුම් ආපන ශාලා ද පරීක්ෂා කිරීමට නියමිතය.