විජේදාස රාජපක්ෂ අද (27) ජනපති කොමිසම හමුවට…

විජේදාස රාජපක්ෂ අද (27) ජනපති කොමිසම හමුවට…

(ෆාස්ට් නව්ස් | කොළඹ ) – හිටපු අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ අද (27) ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව වෙත කැඳවා ඇත.
විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා එම කොමිසමට ඉදිරිපත් කරන ලද සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණය සහ මහපොල භාරකාර අරමුදල සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිල්ලකට අදාළව ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සඳහා පෙරවරු 11 ට මෙම කැඳවීම සිදුකර තිබේ.
ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව පිහිටවනු ලැබුවේ 2015 / 2018 වර්ෂවල රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුවූ දූෂණ අක්‍රමිකතා සෙවීම සදහායි.