කොළඹ නගරයේ අධික වාහන තදබදය අවම කිරීමට නව සැලසුමක්…

කොළඹ නගරයේ අධික වාහන තදබදය අවම කිරීමට නව සැලසුමක්…

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කොළඹ නගරය තුළ පවතින අධික රථවාහන තදබදය අවම කිරීමේ අරමුණින් විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන බවත්, ඒ යටතේ මාර්ග සහ වටරවුම් පුළුල් කිරීමේ කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති බවත් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතා සදහන් කරයි.
මෙම වාහන තදබදය අවම කිරීම සම්බන්ධයෙන්, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය මහාචාර්යවරුන් පිරිසක් සමග එක්ව තාක්ෂණික ක්‍රමවේද උපයෝගී කරගනිමින් එය සිදුකරන ආකාරය පිළිබදව සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බවත් ආණ්ඩුකාරවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.