ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ සාක්ෂි විභාගය අද (25) සිට…

ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ සාක්ෂි විභාගය අද (25) සිට…

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ සාක්ෂි විභාගය අද (25) ආරම්භ වේ.
මෙම කොමිසම පත්කරනු ලැබුවේ 2015 – 2018 කාලසීමාව තුළ රජයේ ආයතනවල සිදුවූ දූෂණ – අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමටයි.
ඒ යටතේ මහරගම – අපේක්ෂා රෝහලට ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී සිදුවූ බව කියන අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා පෙරවරුවේ එම කොමිසමට පැමිණෙන ලෙසට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහකාර ලේකම්වරයෙකු වන රෝහණ ද සිල්වාට දැනුම් දී ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.
ජනාධිපති කොමිසමට පැමිණිලි භාර ගැනීම පසුගිය 19 වන දායින් අවසන් වූ අතර ඒ අනුව ඊට පැමිණිලි 1142ක් ලැබී තිබුණි.