කොකේන් සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් 17දෙනා රිමාන්ඩ්..

කොකේන් සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් 17දෙනා රිමාන්ඩ්..

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මාතර පොල්හේන ප්‍රදේශයේ හෝටලයකදී කොකේන් සහ මත්පෙති සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් 3 ක් ඇතුළු 17 දෙනා මේ මස 08 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතකර තිබේ.