රජයේ විධායක සේවා අද (27) වැඩ වර්ජනයක…

රජයේ විධායක සේවා අද (27) වැඩ වර්ජනයක…

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) රජයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව අද (27) සංකේත වර්ජනයක නිරතවීමට තීරණය කර තිබේ.
ඒ, ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියට පටහැනිව නීති නිලධාරීන්ට පමණක් වැටුප් හා දීමනා වැඩිවීමක් ලබාදීමට විරෝධය පළකරමින්.
මේ හරහා රජයේ අනෙකුත් සමාන්තර සේවාවල විධායක නිලධාරින්ට බරපතල වැටුප් විෂමතාවක් ඇතිව තිබෙන බව එම ඒකාබද්ධ කමිටුවේ ලේකම් එච්.ඒ.එල්. උදයසිරි මහතා සදහන් කරයි.
අද (27) දිනයේ ක්‍රියාත්මක සංකේත වර්ජනයට ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමය, දේශීය ආදායම් වෘත්තිය සමිති එකමුතුව, සමස්ත ලංකා ගුරු අධ්‍යාපන සේවා සංගමය ඇතුලු වෘත්තිය සමිති 15 ක් එක්ව සිටින බව වාර්තා වෙයි.