මන්නාරම ධීවර කර්මාන්තයෙන් ලංකාවේ අංක එකට ගේනවා – ඇමති රිෂාඩ්..

මන්නාරම ධීවර කර්මාන්තයෙන් ලංකාවේ අංක එකට ගේනවා – ඇමති රිෂාඩ්..

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) මන්නාරම ප්‍රදේශය ධීවර කර්මාන්තයෙන් ලංකාවේ අංක එකට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සූදානම් බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගු කාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පවසයි.
එම වැඩපිළිවෙලේ මූලික පියවරක් ලෙස ධීවර කර්මාන්තය ආශ්‍රිත රැකියා 5000 ක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බවත් අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි.
ඒ වගේම, පසුගිය යුධ සමයේදී මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ධීවර කටයුතු බොහෝ සෙයින් අඩාල වී ඇති අතර, ඇතැම් ධීවරයින් තම කර්මාන්තයෙන් සමුගෙන වෙනත් රැකියා සඳහා යොමු වූ බවත් පවසන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ මේ තත්වය මේ වන විට නතර වී ඇතිමුත් ධීවර කටයුතු සඳහා යොමුවන පිරිස් අඩුවී ඇති බවයි.