ගල්කිස්ස – කන්කසන්තුරේ සහ මරදාන -මාතර අතර දුම්රිය ගමන් ප්‍රමාදයක්..

ගල්කිස්ස – කන්කසන්තුරේ සහ මරදාන -මාතර අතර දුම්රිය ගමන් ප්‍රමාදයක්..

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) ගල්කිස්ස – කන්කසන්තුරේ සහ මරදාන – මාතර අතර දුම්රිය ගමන් ප්‍රමාදයක් සිදුවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.
ඩීසල් විදුලි දුම්රිය රියදුරන් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වීම හේතුවෙන් මෙම ප්‍රමාදය සිදුවන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් කියා සිටියි.