ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට ලෝක බැංකුවේ ඇගයීමට.

ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට ලෝක බැංකුවේ ඇගයීමට.

ලංකාවේ ඉන්ධන මිල සූත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ලෝක බැංකුව ප්‍රසාදය පළකරන බව මෙරට නිල සංචාරයක නිරත වන ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියානු කලාපීය උප සභාපති හාර්ට්විග් ෂාෆර් මහතා පවසයි.

ඔහු මේ නව කියා සිටියේ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සමග පැවති හමුවේදීයි.

තවද දේශීය ආදායම් පණත සංශෝධනය , ජාතික විගණන පණත සහ සක්‍රීය බැරකම් කළමණාකරණ පණත සම්බන්ධයෙන්ද ලෝක බැංකුව ප්‍රසාදය පළකර තිබේ.

මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී ඔහු පවසා ඇත්තේ සංවර්ධන ගමනේදී ශ්‍රී ලංකාව විශිෂ්ඨ වර්ධනයක් අත්කරගෙන ඇති බවයි.