නදීමාල් පෙරේරා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර නොමැති බව තහවුරු වෙයි…

නදීමාල් පෙරේරා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර නොමැති බව තහවුරු වෙයි…

ඩුබායිහි අත්අඩංගුවේ පසුවන ගායක අමල් පෙරේරා හා ඔහුගේ පුත් නදීමාල් පෙරේරා වෙනුවෙන් එරට පොලිසිය වෙත අද (12) පෙරවරුවේ ගොස් කරුණු දැක්වීමට පියවර ගත් බව නීතීඥ උඳුල් ප්‍රේමරත්න මහතා පවසයි.
නදීමාල් පෙරේරාගේ රුධිර සාම්පල වාර්තාවට අනුව ඔහු මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කර නොමැති බවට එහිදී පොලිසිය තහවුරු කර තිබේ.
අනිකුත් සැකකරුවන්ගේ රුධිර සාම්පල වාර්තා මෙතෙක් ලැබී නොමැති බවට එම නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළ බවද නීතීඥ උඳුල් ප්‍රේමරත්න මහතා සඳහන් කළේය.
නීතිඥ උදුල් ප්‍රේමරත්න කියා සිටියේ අමල් පෙරේරා සහ ඔහුගේ පුතු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ගායකයන් බවට තහවුරු කරමින් එහිදී පොලිසිය වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කළ බවයි.