කොටි සංවිධානය විසින් වල දැමූ යුද උපකරණ රැසක් පුදුකුඩුඉරිප්පුවෙන් සොයාගනී..

කොටි සංවිධානය විසින් වල දැමූ යුද උපකරණ රැසක් පුදුකුඩුඉරිප්පුවෙන් සොයාගනී..

 

මුලතිව් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකා කඳවුරට ලැබුණු බුද්ධි තොරතුරකට අනුව මුලතිව් පුදුකුඩිඉරිප්පු සුදන්තිරපුරම් ප්‍රදේශයේදී කොටි සංවිධානය විසින් වල දමන ලද බෝම්බ ඇතුලු යුද උපකරණ රැසක් එහි නිළධාරීන් විසින් සොයාගෙන ඇත.

පුදුකුඩිඉරිප්පු පොලිස් නිලධාරීන්ගේද සහය මත සුදන්තිරපුරම් රක්ෂිතයේ සඟවා තිබූ මෙම යුද උපකරණ තොගය සොයාගනු ලැබීය.

මෙම යුධ උපකරණ තොගය අතර ‘ ටී .56 උණ්ඩ 2250 ක්, කාලතුවක්කු උණ්ඩ 06 ක්, ආර්.පී.ජී. උණ්ඩ 03 ක්, අත් බෝම්බ 02 ක්, දුම් බෝම්බ 02 ක්, අරුල් බෝම්බ 03ක්, 120 උණ්ඩයක් , 120 ෆියුස් 03 ක් , මිලිමීටර් 40 මෝටාර් උණ්ඩයක් , පුද්ගල නාශක බිම් බෝම්බයක් , ටෝපිඩෝ උණ්ඩ එකක් සහ හඳුනා නොගත් බෝම්බයක් ඇති බව මුලතිව් පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකා නිලධාරීන් සදහන් කරයි.

මුලතිව් අධිකරණ නියෝගයකට අනුව මෙම යුද උපකරණ තොගය නිශ්ක්‍රීය කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.