කොළඹ නගරය තෙත් බිම් නගරයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කරයි…

කොළඹ නගරය තෙත් බිම් නගරයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කරයි…

කොළඹ අවට පවත්නා තෙත් බිම් මඟින් සිදුවන පාරිසරික සේවයේ ඇති වැදගත්කම සැළකිල්ලට ගෙන කොළඹ නගරය තෙත් බිම් නගරයක් ලෙස පසුගියදා ඩුබායි හි පැවති රැම්සා පාර්ශවකරුවන්ගේ සම්මුතියෙහි 13 වැනි සැසිවාරයේ දී ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇත.
කොළඹ මහ නගර සභා ප‍්‍රදේශයේ කොළොන්නාව නගර සභා ප‍්‍රදේශයේ හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගර සභා ප‍්‍රදේශයේ ඇති තෙත් බිම් සැළකිල්ලට ගෙන මෙම ප්‍රකාශය පත්කර ඇත.
රැම්සා සම්මුතිය පළමු වතාවට මෙසේ තෙත්බිම් නගර සංකල්පය ප‍්‍රකාශයට පත් කොට තිබේ.

ඒ වෙනුවෙන් ලෝකයේ රටවල් 06 ක නගර 18 ක් තෙත්බිම් නගර ලෙස ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇත.
චීනයේ නගර 06 ක් ද, ප‍්‍රංශයේ නගර 04 ක් ද, කොරියාවේ නගර 04 ක්, හංගේරියාවේ නගරයක්, ටියුනීසියාවේ නගරයක්, මැඩගස්කරයේ නගරයක්, හා කොළඹ නගරය මෙසේ නාගරික තෙත් බිම් ලෙස ප‍්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබ ඇත.
මෙම සැසියට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගි වූ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ (මෙහෙයුම්) මංජුල අමරරත්න මහතා සදහන් කර සිටියේ කොළඹ අවට පවත්නා තෙත් බිම් මඟින් සිදුවන පාරිසරික සේවයේ ඇති වැදගත්කම සැළකිල්ලට ගෙන කොළඹ නගරය තෙත්බිම් නගරයක් ලෙස ප‍්‍රකාශයට පත්කර ඇති බවයි.