තරුණ සේවා සභාවේ නව සභාපති ධුරයට මනුල චමල් පෙරේරා..

තරුණ සේවා සභාවේ නව සභාපති ධුරයට මනුල චමල් පෙරේරා..

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නව සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයට මනුල චමල් පෙරේරා මහතා පත්කර ඇත.
මෙම පත්කිරීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් සිදුකර ඇති බවට වාර්තා වෙයි.
මීට පෙර එම ධූරය දරනු ලැබුවේ එරංග වැලිඅංගේ මහතාය.