උතුරේ සියලුම පොලිස් නිළධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි…

උතුරේ සියලුම පොලිස් නිළධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි…

උතුරේ සියලුම පොලිසිවල නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු නොවැම්බර් මස 01 දා සිට අවලංගු කොට ඇති බව පොලිස් මූලස්ථාන ආරංචි මාර්ග කියයි.
නොවැම්බර් 27 වැනිදාට යෙදී ඇති එල්. ටී. ටී. ඊ. මහවිරු දිනය සැමරීම සඳහා මහවිරු සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම නිසා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් මේ තීරණය ගෙන ඇති බවත් සඳහන්.
දෙමළ ජාතික සන්ධානයත් යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ව මෙවර නොවැම්බර් 21 දා සිට 27 වැනිදා දක්වා කාලය මහවිරු සතිය වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත.