පොලිසියේ ඉහළ නිළධාරීන් 53 කට දුන් ස්ථාන මාරුවීම් අවලංගු කරයි…

පොලිසියේ ඉහළ නිළධාරීන් 53 කට දුන් ස්ථාන මාරුවීම් අවලංගු කරයි…

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා විසින් සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන් සහ පොලිස් අධිකාරීවරුන් 53 දෙනකුට හදිසියේම ලබා දුන් ස්ථාන මාරු නියෝග වහාම අවලංගු කරන ලෙස ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව ඊයේ (31) දැනුම් දුන් බව පොලිස් මූලස්ථානයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.
පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියකින් තොරව පොලිස්පතිවරයා විසින් මෙම ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇත.
පූජිත් ජයසුන්දර මහතා විසින් මෙම ස්ථාන මාරු නියෝග නිකුත් කරනු ලැබ ඇත්තේ අද (01) සිට මාසයක කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව ක්‍රියාත්මක වීමේ පදනම මතය.
එම ස්ථාන මාරු නියෝග වල සඳහන් කර ඇත්තේ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව 2018 නොවැම්බර් පළමු වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සේවයේ අවශ්‍යතා මත මාසයක කාලයක් සඳහා ඔවුන් තාවකාලික පදනම මත අනියුක්ත කරන බවයි.
එම මාරුවීම් වලට අදාල නියෝගය නිකුත් කළ පසු පොලිස්පතිවරයා ඊට අනුමැතිය ගැනීම පිනිස ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවට යැවූ බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.