ඇවන්ඩ්ගාඩ් සිද්ධියට අදාළ නඩුව ලබන පෙබරවාරි දක්වා කල් තබයි..

ඇවන්ඩ්ගාඩ් සිද්ධියට අදාළ නඩුව ලබන පෙබරවාරි දක්වා කල් තබයි..

ඇවන්ඩ්ගාඩ් සිද්ධියට අදාල නඩුව ලබන පෙබරවාරි මස 26 දක්වා කල් තැබීමට කොළඹ අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත් ප්‍රියන්ත ලියනගේ මහතා අද (30) නියෝග කළේය.
පාවෙන අවි ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යමින් රජයට රුපියල් බිලියන 11.4 ක් අලාබහානි කළැයි කියන මෙම සිදුවීමට අදාල නඩුවේ සැකකරුවන් වශයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු 08 දෙනකු අද අධිකරණයේ පෙනී සිටියහ.
අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පවතින නඩු තීන්දුව ලැබෙන තුරු මෙම නඩුව කල් තබනු ලැබීය.